Personvernerklæring

Mondaine.no en nettbutikk under domenenavnet www.mondaine.no

I forbindelse med at du kjøper noe på www.mondaine.no samler vi i inn personopplysninger om deg som senere behandles, slik det er definert i Personopplysningsloven.

De opplysninger vi behandler er:
Ditt for- og etternavn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Opplysningene om deg oppbevares i ikke-kryptert form, og de transmitteres heller ikke i kryptert form.

Personopplysningene bruker vi for å gi deg tilgang til de tjenester som finnes på www.mondaine.no og til å ekspedere de eventuelle bestillinger som du gjør.

I tillegg registrer vi, om du har akseptert våre Handelsbetingelser.

På din forespørsel skal vi opplyse deg om hvilke typer opplysninger vi behandler som vedrører deg, behandlingens formål, hvem som kan motta dine opplysninger, og hvor disse opplysningene kommer fra. For å bruke www.mondaine.no skal du lese og akseptere denne Personvernerklæringen.


PERSONVERNERKLÆRING FOR www.mondaine.no

1. FORMÅL MED PERSONVERNERKLÆRINGEN

1.1 Formålet med www.mondaine.no personvernerklæring er å forklare hvordan www.mondaine.no samler inn, beskytter og bruker opplysninger, som kan knyttes til en bestemt person.

1.2 Denne personvernerklæringen omfatter www.mondaine.no.

2. DEFINISJON

2.1 Med ”persondata” menes her opplysninger av enhver art, som kan knyttes til deg eller brukes til å identifisere deg som fysisk person.

3. HVILKE OG HVORFOR SAMLER WWW:MONDAINE:NO INN PERSONDATA?

3.1 www.mondaine.no behandler opplysninger om deg, inkludert ditt for- og etternavn, din adresse, e-postadresse, telefonnummer og bestillinger.

3.2 www.mondaine.no trenger å behandle persondata om deg for å kunne drive sin virksomhet, f.eks. for å kunne inngå avtaler med kunder og til behandling av kunders kontaktdata (navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer) på bakgrunn av deres ønsker og henvendelser.

3.3 www.mondaine.no forplikter seg til kun å behandle persondata i det omfang det er nødvendig for ovennevnte formål.

4. INNSAMLING OG BRUK AV OPPLYSNINGER

4.1 www.mondaine.no samler inn persondata når du benytter deg av hjemmesiden www.mondaine.no.

4.2 www.mondaine.no mottar og registrerer automatisk opplysninger i www.mondaine.no serverlogg fra din nettleser, bl.a. cookies.

5. UTLEVERING AV OPPLYSNINGER OG OFFENTLIGGJØRELSE

5.1 www.mondaine.no vil ikke utlevere eller selge dine persondata til tredjepart.

5.2 www.mondaine.no vil imidlertid – hvis det er nødvendig – gi dine persondata videre til andre firmaer, personer eller myndigheder i følgende tilfeller:

5.2.1 Hvis www.mondaine.no har fått din tillatelse til dette;

5.2.2 www.mondaine.no er nødt til å dele opplysningene for å kunne levere det produkt eller den tjeneste, som du har bedt om;

5.2.3 www.mondaine.no reagerer på stevninger, rettskjennelser eller andre juridiske prosesser;

5.2.4 www.mondaine.no oppdager, at dine handlinger ved bruk av www.mondaine.no produkter er i strid med www.mondaine.no Handelsbetingelser, denne Personvernerklæringen eller www.mondaine.no informasjon om bruk av cookies og/eller den til enhver tid gjeldende lovgivning;

5.2.5 www.mondaine.no er forpliktet til å gi videre opplysninger i henhold til lov;

6. MULIGHETER FOR Å REDIGERE OG SLETTE PERSONDATA

6.1 Dine persondata blir først slettet eller endret, når du enten ber www.mondaine.no om å gjøre dette, når www.mondaine.no selv vurderer at www.mondaine.no ikke lenger har bruk for dine opplysninger, eller hvis dine personopplysninger skal endres.

6.2 Uansett pkt. 6.1. er www.mondaine.no derimot, av hensyn til regnskapslovgivningen, forpliktet til å oppbevare noe av din persondata i minimum 10 år fra din siste bestilling i nettbutikken.

6.3 Hvis du selv på et tidligere tidspunkt, enn beskrevet i pkt. 6.2, ønsker å slette eller endre dine persondata, skal du skriftlig kontakte www.mondaine.no (se kontaktdata nedenfor).

7. INNSIKT

7.1 Du kan til enhver tid be www.mondaine.no om å opplyse hvilken spesifikk informasjon www.mondaine.no har registrert om deg, og til hvilket formål informasjonen har blitt brukt.

7.2 Du kan rette henvendelser til: Heyday, Pilestredet 75c, 0354 Oslo, e-post: info@mondaine.no

8. ENDRINGER I WWW.MONDAINE.NO PERSONVERNERKLÆRING

8.1 Oppbevaring av persondata er underlagt den til enhver tid gjeldende lovgivning.

8.2 www.mondaine.no kan fritt revidere denne Personvernerklæring.

8.3 Den til enhver tid gjeldende Personvernerklæring kan finnes på hjemmesiden under domenenavnet www.mondaine.no. Eventuelle endringer, justeringer, revideringer m.m. vil være gjeldende fra tidspunktet det offentliggjørelses på hjemmesiden – og vil også være gjeldende for tidligere registrert persondata.